Werkwijze
 • Uw medicijnen in een andere verpakking
Het kan zijn dat u geneesmiddelen krijgt, die er anders uitzien dan u gewend bent. Dit
is wel hetzelfde medicijn, maar het is goedkoper. Door deze zogenaamde generieke
medicijnen uit te geven, helpt onze apotheek met het betaalbaar houden van de
gezondheidszorg. In plaats van een relatief duur merkpreparaat krijgt u van ons een
goedkoper alternatief. Dit middel moet aan dezelfde eisen voldoen als het
oorspronkelijke merkproduct en is dus net zo werkzaam en veilig. Krijgt u andere
medicijnen dan u gewend bent en heeft u daar vragen over? Stel deze dan gerust aan
één van onze medewerkers.
 • Medicijnen voor de eerste keer
Als u een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, mogen wij u
slechts een voorraad voor 15 dagen meegeven. Dit is een bezuinigingsmaatregel van
de overheid om te voorkomen dat er onnodig medicijnen in de afvalcontainer
terechtkomen. Bijvoorbeeld als het geneesmiddel bij u niet goed werkt of vervelende
bijwerkingen geeft.
Als de arts voor een langere periode geneesmiddelen voorschrijft, dan krijgt u voor de
resterende hoeveelheid een herhaalrecept van ons mee.
 • Eigen bereidingen
In de Nederlandse apotheken worden jaarlijks 6,5 miljoen eigen bereidingen gemaakt.
Dit is slechts 1,2% van alle afgeleverde recepten. Tot de meest voorkomende
bereidingen behoren zetpillen, crèmes en zalven. Daarnaast worden ook
bijvoorbeeld morfinecassettes gemaakt.
 • Medicatiebewaking
Als we een recept ontvangen, dan geven we het geneesmiddel niet zomaar mee. Eerst
controleren we of u het geneesmiddel zonder problemen kunt gebruiken. Daarna
zullen we bijna altijd toelichten hoe u het geneesmiddel moet gebruiken. Dit kan soms
even duren, maar u bent er wel zeker van dat u het medicijn veilig kunt gebruiken.
Controle van recepten is noodzakelijk, omdat het wel eens voorkomt dat de arts een
medicijn voorschrijft, dat niet samengaat met medicijnen die u al gebruikt. Sommige
geneesmiddelen versterken of verzwakken bijvoorbeeld elkaars werking. Op zo'n
moment nemen we contact op met uw huisarts om te overleggen. We kijken niet
alleen naar uw geneesmiddelgebruik, maar houden ook rekening met allergieën,
eventuele zwangerschap of kinderwens. Geef dit daarom door aan uw apotheek.
Wij adviseren u ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen in de apotheek te laten
registreren als u chronisch medicijnen gebruikt of zwanger bent. Want ook deze
geneesmiddelen kunt u niet altijd gebruiken
 • Zelfzorgmiddelen
Ook bij zelfzorggeneesmiddelen is het van belang dat u het juiste middel gebruikt.
Net als bij receptgeneesmiddelen spelen factoren, zoals leeftijd, bij kinderen ook het
gewicht en de duur van de klacht een rol.
De apotheekmedewerker zal u dan ook altijd eerst een paar vragen stellen om een
goed advies te kunnen geven. In goed overleg kiezen we het meest geschikte product.
Maar u moet niet vreemd opkijken als we een keertje nee verkopen. Het kan best zijn
dat uw klacht niet behandeld kan worden met een zelfzorgproduct. Wij verwijzen u
dan naar uw dokter.
Wilt u uw geneesmiddelgebruik nog veiliger maken, dan kunnen wij de
zelfzorgmiddelen ook in de apotheekcomputer vastleggen. Op die manier vindt er ook
medicatiebewaking plaats.
 • Overgevoeligheid/allergie
Als u ergens allergisch voor bent, is het verstandig dat bij de apotheek te melden. Wij
voeren dat dan in onze computer in, zodat wij u kunnen waarschuwen als uw allergie
problemen oplevert in combinatie met de geneesmiddelen die u gaat gebruiken.
Ook als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kan het nuttig zijn ons dat te melden.
Sommige geneesmiddelen mogen dan niet (samen) gebruikt worden. We geven u
graag advies.
 • Afhalen van geneesmiddelen
In de apotheek hebben we veel producten op voorraad. Dus als u met een recept bij
ons komt, zullen wij u vaak direct kunnen helpen. Mochten wij iets voor u moeten
bestellen, dan kunt u het geneesmiddel vaak de volgende dag ophalen. Het is
verstandig om geneesmiddelen of incontinentiematerialen waar u niet buiten kunt niet
op het laatste moment aan te vragen. Bij homeopathische middelen moet u rekening
houden met een langere levertijd.
 
Vaak wordt ons de vraag gesteld of iemand anders uw geneesmiddelen mag komen
halen. Dat is geen enkel probleem.
Wanneer uw verzekeringsgegevens in onze computer aanwezig zijn, of als de
geneesmiddelen worden betaald, is het voldoende als uw naam, adres en
geboortedatum worden vermeld bij het ophalen.
Dat is ook het enige dat u zelf hoeft te vermelden als u uw eigen recept ophaalt.

 • Betalen in de apotheek/Rechtstreekse declaratie
De overheid wil graag bezuinigen op kosten van medicijnen. Ze hebben daarvoor een
aantal maatregelen ingevoerd. Een van die maatregelen is dat per categorie
geneesmiddelen een gemiddelde prijs is vastgesteld. Dat is de maximale prijs die de
ziektekostenverzekeraars mogen vergoeden. Voor medicijnen die duurder zijn dan die
vastgestelde prijs moet worden bijbetaald. Heel vervelend, maar wij kunnen daar
helaas niets aan veranderen. Wel kunnen wij in overleg met uw huisarts in sommige
gevallen zoeken naar een goedkoper alternatief dat wel volledig wordt vergoed.
 
U kunt geneesmiddelen natuurlijk contant of via pin betalen. Het meest praktische
voor beide partijen is om de verrekening van de kosten rechtstreeks via uw
verzekeringsmaatschappij te laten lopen.
 
Sinds een aantal jaren verrekent de apotheek voor de meeste ziekenfondsverzekerden
de genees- en verbandmiddelen rechtstreeks met het betreffende ziekenfonds. Deze
handige verrekening is nu ook mogelijk voor bijna alle particulier verzekerden. Uw
geneesmiddel wordt dus rechtstreeks gedeclareerd bij uw verzekeringsmaatschappij
en voorschieten behoort tot de verleden tijd. Geef hiervoor uw verzekeringsgegevens
door aan de apotheek.
 
Gaat u naar een andere verzekeraar, krijgt u een nieuw polisnummer of gaat u van
ziekenfonds naar particulier of andersom? Wanneer uw verzekeringsgegevens
wijzigen, is dat voor de apotheek ook belangrijk om te weten. Wij kunnen dan de aan
u verstrekte medicijnen op de juiste wijze declareren.
 
Wij stellen het ook zeer op prijs dat, u ons bij een verhuizing ook een adreswijziging
stuurt. Als u naar een andere plaats verhuist, kunnen wij een medicatieoverzicht
uitdraaien van het afgelopen jaar. Dit kunt u dan bij uw nieuwe apotheek en huisarts
afgeven ter informatie.
 • Oude geneesmiddelen
Misschien heeft u geneesmiddelen thuis die u niet meer gebruikt of over de datum
zijn. Gooi deze dan niet weg in de afvalcontainer en spoel ze ook niet door het toilet.
Geneesmiddelen worden namelijk gezien als chemisch afval en moeten zorgvuldig worden
vernietigd. Daarom kunt u ze bij ons inleveren. Wij zorgen er dan voor dat ze volgens
de wettelijk voorgeschreven regels worden vernietigd.

Voor gebruikte naalden kunt u bij ons gratis een speciale container halen,
waarin u ze veilig opslaat. Mocht de container vol zijn, dan kunt u deze bij
ons inleveren en een nieuwe vragen.
 • Overleg met artsen
Wist u dat de artsen en apothekers nauw samenwerken? Regelmatig komen de artsen
en apothekers bijeen om de nieuwste inzichten in medicijnen te bespreken. Soms is er
iets bijzonders met een recept. Een vreemde dosering bijvoorbeeld of een medicijn
waarbij extra controle nodig is. Dan overleggen we zonodig met uw arts.
Regelmatig hebben we met een groep huisartsen 'farmaco-therapie-overleg'.
 • Privacy
Om uw medicijngebruik optimaal te kunnen bewaken en voor het declareren van
geneesmiddelenkosten, staan in ons computersysteem persoonlijke gegevens van u,
zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, verzekeringsgegevens en het
medicijngebruik. Uiteraard houden we ons in de apotheek aan de wettelijke regels
over het gebruik van persoonsgebonden gegevens. Al onze medewerkers hebben een
beroepsgeheim. Als u bezwaar heeft tegen het opslaan van uw gegevens in ons
computersysteem, kunt u dit aangeven aan de balie. Realiseert u zich dan wel,
dat we de controle van medicijnen niet meer volledig kunnen uitvoeren. Mocht u
nog vragen hebben over de geheimhouding en/of het vastleggen van uw gegevens,
laat ons dat dan weten. Wij staan u graag te woord; naar wens in de aparte
spreekruimte.

Zijn uw gegevens (bijvoorbeeld uw adres of verzekeringsgegevens) gewijzigd?
Vergeet dan niet om dit ook aan ons door te geven.
 • Klachten
Natuurlijk horen we graag van u dat u tevreden bent over onze dienstverlening.
Maar als dat onverhoopt niet het geval is, horen wij dat óók graag. Immers,
alleen als wij weten waarover u ontevreden bent, kunnen wij daar iets aan doen.
Daarom stellen wij het bijzonder op prijs als u klachten, ongenoegens en suggesties
ter verbetering aan ons doorgeeft. Misschien zien wij bepaalde details over het
hoofd, die juist voor u zo belangrijk zijn.

Blijf er daarom niet mee rondlopen, maar laat het ons weten. Dat kan telefonisch,
schriftelijk of in een persoonlijk gesprek.
Copyrights Reserved 2004-2005 Apotheek Gorzen. Site best viewed in 1024 X 768 resolution I.E.6 +